Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca – podstawa zatrudnienia

mezczyzna zarabiajacy za granica

Możemy zauważyć, że coraz częściej do prac fizycznych zatrudniani są obcokrajowcy. Najczęściej możemy spotkać Ukraińców. Są oni niemal już w każdej części naszego kraju. Na pewno niejeden z nas spotkał ich podczas wykonywania prac. Spora część osób zastanawia się, czy są oni zatrudniani legalnie? I na jakiej podstawie pracują na różnych stanowiskach w naszym kraj?


Wszyscy obcokrajowcy zatrudniani są legalnie. Aby mogli zostać oni zatrudnieni w naszym kraju należy dopełnić wiele spraw biurokracyjnych. Wypełnianie wniosków, pozwolenia i zgody – to jedne z tych czasochłonnych spraw, których należy dopilnować, aby przedsiębiorca mógł zatrudnić w swojej firmie osobę zza granicy. Rozporządzenia dotyczące zatrudniania do pracy Ukraińców i Białorusinów nakazują spełnić wszystkie warunki, aby taka osoba mogła zostać ściągnięta do pracy w Polsce.

Warunki i wnioski, które należy okazać, aby zatrudnić obcokrajowca:

  • zezwolenie na pracę dla cudzoziemca – zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy na terenie Polski.
    Aby otrzymać pozwolenie na pracę cudzoziemiec musi posiadać wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy lub stały. Jeśli cudzoziemiec chce pracować i to jest cel przyjazdu do kraju, to musi on ubiegać się o wydanie wizy z tytułu podjęcia pracy. W zezwoleniu określone jest, kto zatrudnia cudzoziemca oraz jaki rodzaj pracy będzie wykonywany. Legalną pracę uważa się tylko w przypadku, kiedy wykonywana praca jest taka sama jak na podaniu o zezwolenie o pracę. Zatem jeśli pracownik chce zatrudnić się w innej firmie i na innym stanowisku musi ubiegać się o nowe zezwolenie. Zezwolenie na pracę jest wymagane wtedy, kiedy cudzoziemiec pracuje na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (zlecenie, o dzieło)
  • oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – oświadczenie takie pozwala obcokrajowcom na krótkoterminową pracę w Polsce, w okresie od sześciu miesięcy, w ciągu kolejnych 12 bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę. Przedsiębiorca, który zamierza zatrudnić obcokrajowca musi zgłosić się do odpowiednie urzędu pracy. To powiaty urząd pracy wypisuje oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Oryginał takiego oświadczenia należy przekazać osobie zatrudnionej. Jeśli pracodawca zatrudnia obcokrajowca obowiązkiem jego jest powiadomienie służb o rozpoczęciu pracy cudzoziemca.

Wszyscy obcokrajowcy zatrudniani są legalnie. Wykonują oni najczęściej prace fizyczne. Często możemy ich spotkać w dużych gospodarstwach, gdzie pomagają przy zwierzętach, wykonują prace polowe i zbierają owoce. Również można ich spotkać na stanowisku, jako pomoc kuchenna czy sprzedawca w sklepie.

Zobacz także