Praca komornika sądowego – na czym polega?

Sąd to miejsce pracy wielu specjalistów z dziedziny prawa. Znajdziemy tam prawników, adwokatów, notariuszy, a także komorników. Komornik to jeden z zawodów, który wymaga dużego zaangażowania, mocnej psychiki oraz sumienności w wypełnianiu zawodowych obowiązków. Na czym polega dokładnie codzienna praca komornika?

Rodzaje spraw, które prowadzi komornik

Każdy zawód związany z prawem nie należy do najłatwiejszych. Związany jest z prowadzeniem różnorodnych spraw w oparciu o polskie prawo. Komornik stacjonuje najczęściej w swojej kancelarii komorniczej, a także w sądzie, odwiedza dane osoby w ich domach. Najczęściej nie jest dobrze kojarzony. Dlaczego? Ludzie mylą go z tak zwanym “wyłudzaczem pieniędzy”. Nie jest to prawdą – działa na mocy prawa, w trosce o dobro swojego klienta. Komornik pracujący w sądzie rejonowym czy innym, ma możliwość prowadzenia spraw, takich jak:

  • licytacje ruchomości i nieruchomości;
  • sprawy dłużników;
  • sprawy wierzycieli.
Sąd rejonowy Gdynia

Komornik zajmuje się przymusową egzekucją długów, nie może działać jednak według swoich własnych upodobań. Pracuje w swoim rewirze, zazwyczaj jako jeden komornik.

Czym jest egzekucja sądowa?

Termin dość abstrakcyjny – najprościej tłumacząc, polega na zastosowaniu określonych środków przymusu w celu wyegzekwowania należnych środków, czyli długu z majątku dłużnika na stronę wierzyciela, na przykład dla banku, któremu nie jest spłacany kredyt.

Cechy komornika sądowego

Profesja komornika nadal nie jest kojarzona w społeczeństwie w sposób optymistyczny, pozytywny. Wokół jego pracy narasta mnóstwo wątpliwości. Komornik to funkcjonariusz publiczny, który powinien odznaczać się przede wszystkim mocą psychiką w swoim codziennym działaniu. Powinien umieć odróżniać życie zawodowego od prywatne. Pożądane cechy to również: sumienność, pracowitość, umiejętność rozmowy, opanowanie. To tylko niektóre z wielu cech, które charakteryzują komornika. Chcąc ściągnąć swoje długi, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. W każdym mieście – Gdańsku, Warszawie, Gdyni, Krakowie – i innych znajdziesz doskonałą pomoc.

Zobacz także